Vizija, misija, vertybės

Misija

Būti patikima ir profesionalia mokykla turintiems siekius sporte vaikams.

Vizija

Žvelgdami į ateitį, suvokiame, kad visuomenės intelektualusis ir fizinis potencialas, keliantis jos gerovę, pirmiausiai priklauso nuo jaunosios kartos dvasinio ir fizinio lavinimo. Remiantis juo, galime kurti tokią gyvenseną, kur būtų gerbiami bendrieji etiniai principai, o sporto, kultūros ir meno derinimas padėtų auklėti jaunąją kartą.

Vertybės

  • Pagarba
  • Tikslo siekimas
  • Draugiškumas
  • Nuolatinis tobulėjimas